The ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС САЛАСЫНДАҒЫ ДИПЛОМАТИЯЛЫҚ МӘТІНДЕРДІ АУДАРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Оспанова Анар Лесбайқызы, Абылай хан атындағы ҚазХҚ және ӘТУ, аударма және мәдениетаралық коммуникация кафедрасының аға оқытушысы Тойшыманова Жазира Рысбекқызы, Абылай хан атындағы ҚазХҚ және ӘТУ, аударма және мәдениетаралық коммуникация кафедрасының аға оқытушысы

  • Анар Лесбаевна Оспанова КазУМОиМЯ им.Абылай хана
Ключевые слова: Тірек сөздер: Дипломатия, дипломат, дипломатиялық құжаттар, дербес нота, сенім грамотасы, меморандум, декларация, халықаралық шарт, халықаралық келісім, дипломатиялық өкілеттілік, ресми-іскерлік стиль.

Аннотация

Аңдатпа: Бұл мақалада  халықаралық қарым-қатынас саласындағы дипломатиялық мәтіндердің, яғни дипломатиялық құжаттарға жататын дербес нота, сенім грамотасы,  меморандум, декларация, халықаралық шарт аудару ерекшеліктерін қарастырады. Әр құжат түрі, мәселен дербес нота, сенім грамотасы,  меморандум, декларация, халықаралық шарт сияқты мәтіндерге бірнеше мысалдар көрсетіліп,  ағылшын және қазақ тілінде, ресми дипломатиялық құжаттардың лексикалық, грамматикалық және стилистикалық құрылымдарының ерекшеліктері мен айырмашылықтары салыстырылады. Осы орайда, аудармашының міндеті дипломатиялық қатынасхаттары тілінің негізгі сипаттамасына тоқталып, эмоциялық элементтерге мүлдем берілмей, дәлме-дәл және айқынды баяндау туралы сөз қозғалады.

Опубликован
2018-05-25