МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ ҚАТЫСЫМ ЖАҒДАЙЫНДА АЙТЫЛЫМ ДАҒДЫСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДА АҚПАРАТТЫҚ- ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ЗАМАНАУИ ОҚЫТУ ӘДІСІ-ТӘСІЛІ РЕТІНДЕ ҚОЛДАНЫЛУЫ

  • Baglan А. Алиева
Ключевые слова: ақпараттық-технологиялар, когнитивті үрдіс, оңтайландыру

Аннотация

Берілген мақалада мәдениетаралық қатынас жағдайында ақпараттық- қатынастық технологияларды ағылшын тілі сабағында қолдану. Егер тілдік жоғары оқу орындарнда төменгі курс студенттері мәдениетаралық қатысымның ауызша формасы, монологтық сөзді үйретуде тапсырмалар мен жаттығулар интернет ресурстары арқылы тиімді пайдаланатын болса, онда мәдениетаралық қатысымның біліктілігіне қойылатын талаптар нәтижелі орындалып, қойылған мақсатына жетеді. Себебі, осындай әдістемелік жұмыстар шетел тілін оқытуда студенттердің мәдениетаралық қатысымдық біліктілігін қалыптастыруда және монологтық сөзді үйретуде интернет ресурстарын пайдаланудың тиімділігі мен құндылығын арттыра түсіреді. Жаңа технологиялық әдіс-тәсілдердің пайда болуы ақпараттардың мазмұнын, адамның түрлі сезім мүшелері арқылы қабылдап, аудиториямен интерактивті әрекетке түсуі арқылы қабылдауды, түрлі техникалық құралдардың көмегімен іске асыруды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.   

Опубликован
2018-11-05