САЯСИ ДИСКУРСТАҒЫ РИТОРИКАЛЫҚ СҰРАҚТАРДЫҢ ФУНКЦИЯЛАРЫН ТАЛДАУ

  • А. Насырова
  • Ә. М. Төлеутай
Ключевые слова: риторикалық құрылдар, лексикалық компрессия, саяси дискурс, ілеспе аударма, ізбе-із аударма, функциялары, иллокутивті функция.

Аннотация

Бұл мақала әр түрлі саясаткерлердің сөздері негізінде саяси дискурста риторикалық сұрақтардың ең тиімді функцияларын ұсынуға бағытталғын. Аталмыш дискурста риторикалық сұрақтардың қолданылуында прагматикалық функцияның басымдығын көрсетеді. Оның маңызды бөлімін анықтай отырып мысалдарға ғылыми талдау жасаған. Осы мысалдардың негізінде риторикалық сұрақтар ілеспе аударма барысында маңызды рөл атқаратындығы айқындалады.

Опубликован
2018-12-12