КОГНИТИВТІ ЛИНГВИСТИКА - ТІЛ БІЛІМІНІҢ ЖАҢА БАҒЫТЫ. ТІЛ МЕН ОЙЛАУДЫҢ/САНАНЫҢ БАЙЛАНЫСЫ

  • А. С. Ермагамбетова
  • Ә. Дәулетқұл
Ключевые слова: когнитивті лингвистика, тіл, ойлау, әлемнің тілдік бейнесі, лингвомәдениет, аударма.

Аннотация

Бұл мақала тіл білімінде жаңа пайда болған бағыт- конитивті лингвистикаға, оның түрлері мен салаларына арналған. Қазіргі аударматану саласында көптеген назар аударып жатқан мәселе тіл мен сананың байланысы және аудармадағы әлемнің тілдік бейнесі болып табылады. Осы орайда лингвомәдениетке, тіл мен сананға шет елдік ғалымдар ғана емес, М.М. Копыленко, Р. Сыздық, С.С.Құнанбаева, Е.Н. Жанпейісова, А. Ислам, Э.Д. Сүлейменова сынды отандық ғалымдарымыз да өз үлесін қосты.

Опубликован
2019-12-07