СИНХРОНДЫ АУДАРМАДАҒЫ САЯСИ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕР

  • Айгерім Бауыржанқызы Кадыржанова

Аннотация

Мақала аударма іс-әрекетінің ең күрделі түрлерінің бірі - ілеспе аудармаға арналған. Автор синхронды аударма саласындағы саяси фразеологиялық бірліктерді зерттеді. Бұл жұмыста синхронды аударманың ерекшеліктері қарастырылған, сонымен қатар осы аударма қызметінің артықшылықтары мен кемшіліктері аталып кетеді.

Опубликован
2020-05-11